Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní
.acct - Ukáže vstupní level ACC.
.commands - Ukáže příkazy dostupné pro váš gmlevel.
.dismount - Sundá vás z mounta.
.help - Ukáže vám instrukce.
.server info - Ukáže revizi serveru, počet hráču, max. hráču.
.lockaccount [on/off] - Zamkne nebo odemkne ACC.
.password [$old_password $new_password $new_password] - Změní heslo pro váš účet.
.save - Uloží postavu.
.showhonor - Ukáže váš honor ranking.
.start - Teleportuje vás k Innkeperovi (funguje jako Hearthstone i když nemá).
.gm list - Zobrazí vám online Game Mastery.

Portování
.goname [$charactername] - Teleportujete se za vybranou postavou.
.namego [$charactername] - Teleportace vybraný postavy k sobě.
.tele [#location] - Teleportujete se na zadanou lokaci.
.tele add [$name] - Přidáte jméno (např. .add tele můjtele) a pak dáte .tele můjtele a teleportuje vás to na tu pozici kde jste stály.
.tele del [$name] - Smaže tele (např. .tele del můjtele).
.tele group [#location] - Teleportuje partu na vybranou lokaci.
.tele name [#playername #location] - Teleportujete hráče na zadanou lokaci.
.groupgo [$charactername] - Teleportujete vybranou postavu a celou jeho partu k sobě.
.recall [$playername] - Když se někam Teleportujete a pak se chcete vrátit stačí zadat tento příkaz nebo můžete označit postavu a vrátit ji.

Učení
.learn [#parameter] - Označenou postavu naučíte spell.
.learn all - Naučí všechny spelly označenou postavu.
.learn all_lang - Naučíte se všechny jazyky označenou postavu.
.learn all_crafts - Naučíte se všechny profese + recepty označenou postavu.
.learn all_myclass - Naučíte se všechny spelly a talenty pouze k povolání jaký má označená postava.
.learn all_myspells - Naučíte se všechny dostupné spelly pouze k povolání jaký má označená postava.
.learn all_mytalents - Naučíte se všechny dostupné talenty pouze k povolání jaký má označená postava.
.learn all_default [#playername] - Naučíte se náhodne věci.
.learn all_gm - Naučíte se všechny spelly pro GM.
.learn all_recipes [#profname] - Naučí všechny recepty k určený profesy.
.unlearn [#startspell #endspell] - Odnaučí spell označeného hráče. Zadejte ID spellu.
.setskill [#skill #level (#max)] - Přidá označenému hráčovi skill na profesi. Příklad: najdete skill např. mining - .lookup skill mining - vyjede vám číslo a to zadáte: .setskill číslo 370 375 a označený hráč bude mít 370/375 skill v mining.
.levelup [$playername,#numberoflevels] - Zvýší/ubere level podle výběru. Nebo zadáte jméno postavy a za to level (na dálku).
.maxskill - Dá všechny skilly na maximum (ne profese!)

Vyhledávání
.lookup spell [$namepart] - Vyhledá zadaný spell a jeho ID.
.lookup quest [$namepart] - Vyhledá zadaný quest a jeho ID.
.lookup skill [$namepart] - Vyhledá zadaný skill a jeho ID.
.lookup object [$objname] - Vyhledá zadaný go a jeho ID.
.lookup itemset [$itemname] - Vyhledá zadaný itemset a jeho ID.
.lookup item [$itemname] - Vyhledá zadaný item a jeho ID.
.lookup creature [$namepart] - Vyhledá zadanou kreaturu a jeho ID.
.lookup faction [$name] - Zadejte faction name a vyhledá se id. (např. Aldor).
.lookup tele [$substring] - Vyhledá všechny lokace z .tele.
.lookup area [$namepart] - Looks up an area by $namepart, and returns all matches with their area ID's.
.lookup event - Vypíše zadaný event a jeho ID.
.plimit [#num|-1|-2|-3|reset|player|moderator|gamemaster|administrator] - Ukáže limit na serveru.
.gps - Zobrazí pozici x,y,z,map,zone kde právě jste.

Reset
.reset honor [Playername] - Resetne všechny honory na označené postavě.
.reset level [Playername] - Resetne level na 1 včetně resetu statů a talentů.
.reset spells [Playername] - Smaže všechny neoriginální spelly z spellbook. Můžete dát i když je postava offline.
.reset stats [Playername] - Resetne staty.
.reset talents [Playername] - Smaže všechny talenty označené postavě. Můžete dát i když je postava offline.
.reset all [all spells,all talents] - Resetuje vše.

Modify
#rate v rozmezí 0.1 až 10.
.modify aspeed [#rate] - Upraví všechny rychlosti: běhání,plavání,běhání pozadu,plavání pozadu na označeném hráčovi.
.modify bit [#field #bit] - Toggle the #bit bit of the #field field for the selected player. If no player is selected, modify your character.
.modify bwalk [#rate] - Upraví vybranou rychlost vzad na označeném hráčovi.
.modify energy [#energy] - Upraví vybranou energii na označeném hráčovi.
.modify faction [#factionid #flagid #npcflagid #dynamicflagid] -
.modify money [#money] - Přidá nebo smaže peníze na označeném hráčovi.
.modify mount [#id #speed] - Mount #id #speed Display selected player as mounted at #id creature and set speed to #speed value.
.modify hp [#newhp] - Upraví vybraný životy na označeném hráčovi.
.modify mana [#newmana] - Upraví vybranou manu na označeném hráčovi.
.modify rage [#newrage] - Upraví vybranou rage na označeném hráčovi.
.modify scale - Zvýší velikost v rozmezí 0.1 až 3.
.modify speed [#rate] - Upraví vybranou rychlost na označeném hráčovi.
.modify spell - ?
.modify swim [#rate] - Upraví vybranou rychlost plavání na označeném hráčovi.
.modify titles [#mask .titles #mask] -
.modify honor [$amount] - Přidá honory na označenému hráčovi.
.modify morph [#displayid] - Změní se v zadaný model -> označený hráč.
.demorph - Proměna zpátky do původu.
.modify arena [#value] - Přidá arena pointy na označenýmu hráčovi.
.modify drunk [#value] - Upraví vybranou opilost [0(smaže opilost)-100(maximální opilost)] na označeném hráčovi.
.modify rep [#repId (#repvalue | $rankname (#delta)] -
.gm fly [on/off] - Zapne nebo vypne létání na označeném hráčovi.

Ovladání NPC
.addmove [#creature_guid (#waittime)] -
.list creature [#creature_id (#max_count)] -
.npc additem [#itemId <#maxcount><#incrtime><#extendedcost>r] - Přidáte item do vendora. Můžete také přidat cenu <#maxcount>.
.npc delitem [#itemId] - Smažete item označenýmu vendorovi.
.npc add [#creatureid] - Přidáte kreaturu. Stačí získat její číslo (ID) třeba z creature_template.
.npc delete - Smažete kreaturu ze světa.
.npc info - Ukáže detaily pro označenou kreaturu. (GUID, Faction, NPC flags, Entry ID, Model ID, Level, Health (current/maximum) atd..
.npc whisper [#playerguid #text] - Označíte NPC a můžete za něj psát.
.npc playemote [#emoteid] - Označená kreatura začne např. tancovat dle zadání emoteid.
.respawn - Oživí všechny kreatury blízko vás.
.npc spawntime [#time] - Přidáte čas za jak dlouho po zabití NPC se má znovu objevit.
.npc subname [$Name] - Změníte podjméno označenýmu NPC. Příkaz je vypnut.
.npc changelevel [#level] - Změníte level oznařený kreatuře. #level v rozmezí 1 až 63.
.npc spawndist [#dist0] -
.npc setmovetype [(#creature_guid) stay/random/way (NODEL)]
.npc setmodel [#displayid] - Změníte model id
.npc move [#creature_guid] - Posunete kreaturu, že zadáte její guid a když dáte ten příkaz zobrazí se kreatura tam kde stojíte.
.npc name [$name] - Změníte jméno označený kreatury nebo postavy. Příkaz je vypnut.
.npc textemote [#emoteid] - Napíšete emote na označené kreatuře.
.npc say - Napíšete normální text za označenou kreaturu.
.npc allowmove - Zapnete nebo vypnete pohybování pro označenou kreaturu.
.npc flag [#npcflag] - Změníte označené kreatuře jestli má být např. vendor,innkeeper,.. ID najdete ZDE
.npc addweapon - nefunguje
.npc factionid [#factionid] - Změníte označené kreatuře frakci např. na neutral.

Objekty
.go object [#object_guid] - Teleport vaší postavy do gameobjectu stačí zadat guid.
.gobject add [#id <spawntimeSecs>] - Přidáte gameobject že napíšete jeho id. Můžete i za to napsat kdy se má objevit.
.gobject delete [#go_guid] - Smažete gameobject tak že zadáte jeho guid.
.go grid [#gridX #gridY (#mapId)] -
.go xy [#mapid] -
.go xyz [#mapid] -
.go zonexy [#zone] -
.gobject move [#goguid (#x #y #z)] - Posunete gameobject že napíšete jeho guid a za to souřadnice.
.go trigger [#trigger_id] -
.go graveyard [#graveyardId] -
.go creature [#creature_guid] -
.gobject turn [#goguid] -
.gobject target [#go_id|#go_name_part] -
.gobject near [#distance] -
.list object [#gameobject_id (#max_count)] -

Eventy
.event [#event_id] - Ukáže podrobnosti o vybraném Eventu.
.event activelist [#event_id] - Ukáže aktivní Eventy.
.event start [#event_id] - Spustí vybraný Event (změny se neuloží v DB).
.event stop [#event_id] - Zastaví vybraný Event (změny se neuloží v DB).

Instance
.instance unbind all - All of the selected player's binds will be cleared.
.instance savedata - Uloží aktuální hráčovu mapu pro InstanceData do DB.
.instance stats - Zobrazí statistiky o instancích.
.instance listbinds - Lists the binds of the selected player.

Cast
.cast [#spellid] - Hození spellu na toho koho máte označenýho.
.cast target [#spellid] -
.cast back [#spellid] -
.cast self [#spellid] -
.cast dist -

Debug
.debug update [#field #value] -
.debug setvalue [#field #value #isInt] -
.transport - nic
.debug getbvalue [#field #isInt] -
.debug standstate [#emoteid] - Změníte emote vaší postavy.
.debug anim [#emoteid] - Spustíte emote vaší postavy.
.debug playsound [#soundid] - Zapnete vybranou muziku je jich 5000. Funguje pouze na sebe.

Ovladaní hráčů / game masterů
.gm [on/off] - Zapne nebo vypne GM mód.
.gm visible [on/off] - Zapne nebo vypne neviditelnost, nikdo vás neuvidí.
.gm chat [on/off] - Zapne nebo vypne GM chat.
.server shutdown [seconds] - Nastavte počet sekund a až čas vyprčí server spadne.
.server idleshutdown [#delay|cancel] - Schození serveru #delay (sekundy) nebo cancel (zrušení).
.server restart -
.server idlerestart -
.additem [#itemid/[#itemname]/#shift-click-item-link #itemcount] - Přidáte označený postavě item do inventáře.
.additemset [#itemsetid] - Přidáte itemy z itemsetu do inventáře označený postavě.
.list item [#item_id (#max_count)] -
.bank - Ukáže vás bank invetář.
.guid - Zobrazí GUID označený postavy.
.honor add [$amount] - Přidá honory označenýmu hráčovi.
.honor addkill - Přidá označenému hráčovi kill.
.honor update - Aktualizuje honory.
.itemmove [#sourceslotid #destinationslotid] - Posunute item z slotu #sourceslotid do #destinationslotid ve vašem inventáři.
.saveall - Uloží všechny postavy ve hře.
.sendmail [#playername #subject #text] - Posílání mailu hráčovi.
.pinfo [$player_name] [rep] - Ukáže vám informace (např. IP) na označeném hráčovi.
.aura [#spellid] - Přidáte si spell na sebe (např. Nether Draka aniž byste ho měli v inventáři).
.unaura [#spellid] - Smaže auru.
.revive - Oživí označeného hráče.
.die - Zabije označenýho hráče.
.ticket [off/on,#num,$character_name] - Zapnete nebo vypnete tickety, zobrazíte tickety u hráče nebo počet ticketů.
.delticket [all,#num,$character_name] - Smazání všech ticketů .delticket all, nebo podle čísla nebo postavy.
.whispers [on/off] - Zapne nebo vypne whispování.
.security [$name #level] - Nastavení bezpečnostní úrovně hráče. #level v rozmezí 0 až 5.
.hidearea [#areaid] - Skryje vybranou oblast označenému hráči.
.showarea [#areaid] - Odkryje vybranou oblast označenému hráčovi.
.hover [#flag] - Zapne nebo vypne vznášení postavy. 1 zapnuto, 0 vypnuto.
.movegens -
.combatstop - Když na vás útočí mob, stačí napsat tento příkaz a už nebude.
.flusharenapoints - Obnoví Arena Pointy všem hráčům a začné nový víkend.

Questy
.quest add [#quest_id] - Přidá vybraný Quest na označeného hráče.
.quest remove [#quest_id] - Smaže vybraný Quest oznáčenému hráčovi, který je neaktivní nebo nedokončený.
.quest complete - Dokončí všechny questy na označeném hráčovi.

Guildy
.guild create [$GuildLeaderName $GuildName] - Vytvoříte guildu tak že zadáte $GuildJméno a $GuildLeaderJméno.
.guild delete [$GuildName] - Smažete vybranou guildu.
.guild invite [$CharacterName $GuildName] - Přidáte postavu do guildy.
.guild rank [$CharacterName #Rank] - Změníte postavé rank v guildě.
.guild uninvite [$CharacterName] - Vymažete postavu z vybrané guildy.

Tresty
.ban [<account|ip|character> $NameOrIp $bantime $reason] - Zabanování ACC nebo IP.
.unban [<account|ip|character> $NameOrIp] - Odbanování ACC nebo IP.
.baninfo [<account|ip|character>] - Sleduj plné informace o banech.
.banlist [<account|ip|character> $NameOrIp] -
.kick [$charactername] - Vyhodíte vybranýho hráče ze serveru.
.mute [$playerName $timeInMinutes] - Zakáže mluvit do chatu pro všechny postavy na ACC.
.unmute [$playerName] - Navrátí mluvit pro všechny postavy na ACC.

Reload
.loadscripts [$scriptlibraryname] -
.reload [table_name] - Načte znovu [table_name] aniž byste museli restart serveru.
.reload all - Načte znovu všechny table.
.reload all_area - Načte znovu všechny `areatrigger_*` tables.
.reload all_loot - Načte znovu všechny `*_loot_template` tables.
.reload all_quest - Načte znovu všechny quest related tables.
.reload all_spell - Načte znovu všechny `spell_*` tables.
.reload config - Načte věci z mangosd.conf, ale ne všechny.

Waypointy
.wp - waypoint
.wp add [#creature_guid or Select a Creature] - Přidáte waypoint kreature podle guid nebo označený.
.wp modify [#creature_guid or Select a Creature] - waittime $time, emote ID, spell ID, text1| text2| text3| text4| text5 <text>, model1 ID, model2 ID, move(moves wp to player pos), del (deletes the wp), Jen jeden parametr za čas!
.wp show [#creature_guid or Select a Creature] - on,first,last,off,info.
.wp import [$filename] -
.wp export [(#creature_guid or Select a Creature) $filename] -

Ostatní
.announce [$MessageToBroadcast] - Pošlete všem hráčům zprávu, která se zobrazí v chatu.
.notify [$MessageToBroadcast] - Pošlete všem hráčum zprávu, která se zobrazí na obrazovce.
.cooldown [#spell_id] - Smaže cooldown pro všechny spelly na označeném hráčovi.
.wchange [#weathertype #status] - Změní počasí. #weathertype 1 pro déšť, 2 pro sněžení, a 3 pro písečnou bouři.
#status 0 vypnuto, a 1 zapnuto.
.taxicheat [on/off] -
.damage [$damage_amount ($school ($spellid)] -
.distance - Vypíše vzdálenost mezi vámi a označenou kreaturou.
.explorecheat [#flag] - Odhalí všechny oblasti nebo skryje.
.linkgrave [#graveyard_id (alliance|horde)] -
.neargrave [alliance|horde] - Najde nejbližší grave pozici.
.Mod32Value [#field #value] -
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Aliespress, score

(Harrywat, 6. 6. 2020 22:46)

Largest CPA traffic monetization network. Many offers from leading companies and online stores. A network of affiliate programs with pay-per-action, various types of traffic https://t.co/ak46oe8YFc

Акватехника

(bantaLourn, 6. 6. 2020 17:16)

Моторную лодку лучше купить в проверенном магазине. Один из таких Вы найдете на сайте https://www.my-kater.ru и сможете ознакомиться с большим каталогом. Магазин предлагает моторные лодки, а также их комплектующие: радиостанции, эхолоты, винты и многое другое. Все товары новые и не были в использовании, так что Вы можете быть уверены в их качестве. На сайте Вы найдете все, что нужно, не только каталог товаров, но и дополнительную полезную информацию: об оплате, доставке и гарантии. А подписка позволит получать оперативные новости об акциях и скидках.

Shopping, Aliexspress

(Robertgrils, 6. 6. 2020 16:53)

Gearbest: Affordable Quality, Fun Shopping https://okgearbest.blogspot.com/
Online Shopping at Gearbest for the best cell phones, electronic gadgets, toys, sporting goods, home products and apparel for geeks at unbeatable great prices.

Применение Виг-ЭрИкс - отзывы

(CarmenEMile, 6. 6. 2020 14:42)

Толщина Алексей - Надо сказать, что препарат Виг-ЭрИкс я принимал довольно нерегулярно - Продукция https://sexpreparat.ru/product/48 - Применение Виг-ЭрИкс - отзывы 2 месяца

XYZ 壯陽藥春藥專賣店 大量購買有優惠

(WarrenNen, 6. 6. 2020 14:15)

https://man-r20.com/

XYZ 壯陽藥春藥專賣店 大量購買有優惠

Все о пожарной безопасности

(eigoraxorp, 6. 6. 2020 9:48)

Пожарная безопасность — важная составляющая нашей жизни, и ею нельзя пренебрегать! Поэтому посетите сайт https://pozhar.info и узнайте все о пожарной безопасности. Этот блог расскажет о том, что становится причиной пожара, как его предотвратить, а также какое оборудование должно стоять в помещении. Вся опубликованная информация поможет Вам защитить свою жизнь от пожара и научиться правильно вести себя, если такое случится. Если Вы будете знать всю нужную информацию, то сможете сохранить спокойствие и решить проблемную ситуацию.

godnotab.net

(godnotabaRok, 6. 6. 2020 2:26)


https://godnotab.net/tor-onion-sajt - tor onion сайт

Новинки Секс Видео Съемка в HD

(PORNOgov, 6. 6. 2020 0:32)

Реальное порнушка видео в лучшем качестве, зацените бесплатно: https://porno-go.net
Вип порно запись без границ онлайн на https://porno-go.net/masturbaciya-i-solo/5602-solnaya-masturbaciya-ot-stroynoy-bryunetki-palchikami-po-klitoru.html в HD1080
Классное секс видео бесплатно просмотр на https://porno-go.net/krasivyy-seks/6207-nezhnoe-russkoe-porno-v-kotorom-paren-ne-uderzhalsya-i-konchil-v-kisku.html в HD720
Новинки секс фильмы для взрослых онлайн на https://porno-go.net/amature/812-fitas-vhs-antigas-sergio-e-cinthia.html в HD720
Нежное порно видео без границ смотреть на https://porno-go.net/casting/1263-lesbi-kasting-s-prekrasnoy-blondinkoy.html в высоком качестве
Жесткое секс запись бесплатно онлайн на https://porno-go.net/seks-vtroem/9103-dvoynoy-amatorskiy-minet-s-obkanchivayuschimsya-muzhikom-v-konce.html в HD720
Вип секс запись для взрослых просмотр на https://porno-go.net/masturbaciya-i-solo/ в HD720
Семейное секс съемка без регистрации смотреть на https://porno-go.net/uprugie-siski/9354-russkaya-shlyushka-gromko-stonala-i-krichala-vo-vremya-seksa-s-parnem.html в высоком качестве
Чувственное порно фильмы без регистрации смотреть на https://porno-go.net/amature/3453-prishporil-v-zadnicu-stroguyu-zhenu-v-zavershenii-smachno-obliv-ee-spermoy..html в высоком качестве
Чувственное секс ролики без границ онлайн на https://porno-go.net/britye-kiski/8281-nakachennyy-trahaet-miniatyurnuyu-blondinku-ogromnym-chlenom.html в HD720
Новинки секс запись бесплатно смотреть на https://porno-go.net/hd-porno/4617-bespodobnaya-aziatskaya-krasotka-i-anal-s-ney.html в высоком качестве
Классное секс видео без регистрации онлайн на https://porno-go.net/amature/7982-perekur-vo-vremya-mineta-v-vannoy.html в HD720
Классное секс запись для взрослых просмотр на https://porno-go.net/mezhrassovoe/1962-vozbuzhdennaya-chernaya-devochka.html в высоком качестве

Hydra

(HydraBrago, 6. 6. 2020 0:01)


https://site-hydra.net/kak-zajti - Как зайти на гидру через браузер

Онлайн мониторинг заражений коронавируса

(Patrickdog, 5. 6. 2020 21:52)

Последние новости распространения коронавируса https://coronavirus-monitorin.ru/statistika-v-novoy-zelandii.html

alpha plus adrekomp 180 tabletter tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 5. 6. 2020 21:07)


After going over a handful of the blog posts on your website, I really appreciate your way of blogging. I added it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and tell me what you think. tastyandinteresting.be/useful-tips/roed-blommig-tapet.php alpha plus adrekomp 180 tabletter

Hey, them best site of them world for you!

(Gilbertbut, 5. 6. 2020 4:38)

Hey, them best site of them world for you!
https://www.go31.ru/list/115197

Автоновости Москвы и Мира

(tevvlsic, 5. 6. 2020 3:20)

Автолюбители и владельцы авто наверняка знают о сайте https://auto-rus495.ru/ — здесь можно прочитать все актуальные тематические новости. А если Вы слышите о новостном портале впервые, то скорее исправляйте это и читайте публикации! Сразу на главной странице Вы сможете прочитать все последние новости и оставаться в курсе событий. Важно отслеживать изменения в автомобильной сфере, и тогда Вы точно не потеряетесь в информационном поле. Новости публикуются регулярно, так что Вы можете почитать что-то каждый день, выделив хотя бы час на это.

coffret beaute femme nuxe aresgrb.se

(aresgrb.se, 5. 6. 2020 1:35)


I think the admin of this site is genuinely working hard in favor of his site, because here every data is quality based data. paycfi.aresgrb.se/trends/coffret-beaute-femme-nuxe.php coffret beaute femme nuxe

Открытое сообщество игроков Hay Day

(diakoarold, 4. 6. 2020 19:15)

Игра «Hay Day» постепенно набирает популярность, и многие сталкиваются с трудностями освоения процесса. Переходите по ссылке https://haydays.ru и сможете прочитать множество полезных советов, которые помогут научиться играть. Здесь что-то интересное могут узнать не только новички, но и опытные игроки. Весь сайт поделен на разделы, в которые можно перейти через верхнюю панель управления. Здесь расположены вкладки, посвященные особенностям игры, а также советы, секреты и решение возможных проблем, с которыми сталкиваются игроки.

Торговый кардинг форум

(oltonocougs, 4. 6. 2020 17:06)

Пользователи, заинтересованные в кардинге, могут обратиться к сайту https://darknet.bz и ознакомиться с предложениями опытных кардеров. Сайт имеет форумную систему, что поможет Вам удобно в нем ориентировать. Вы сможете даже найти кардинг для новичков, чтобы лучше втянуться в эту тему, освоить все особенности — это удобно и поможет разобраться в системе. Опытные пользователи уже наверняка знают, куда обращаться - например, к разделу реального кардинга и покупки документов. А для проверенных предложений есть отдельный раздел.

etisalat elife home internet plans/packages

(kijwwtw, 4. 6. 2020 15:15)

etisalat elife home internet plans/packages

hur länge ont i magen efter förlossning tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 4. 6. 2020 13:13)


Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It truly useful &amp; it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me. tastyandinteresting.be/for-men/bli-av-med-rynkor.php hur länge ont i magen efter förlossning

Лабаратория успеха

(kumovNix, 4. 6. 2020 11:58)

Интереснейший информационный портал по ссылке https://istepup.ru поможет Вам лучше разобраться в жизни и в себе. На сайте очень много интересных публикаций, посвященных достижению успеха, налаживанию бизнеса и решению семейных проблем. Вы сможете узнать, какой бизнес лучше завести для семьи или чем заняться дамам-домохозяйкам, привыкшим сидеть дома. Тут же каждый пользователь может прочитать, как правильно следить за своим здоровьем и не волноваться о болезнях. Скрасьте свой досуг полезной информацией и узнайте, как улучшить свою жизнь.

Список брокеров с бездепозитным бонусом форекс

(nnadiiduelo, 4. 6. 2020 9:57)

Переходите на сайт https://xn--90aaidbbkcjkn6acifbi1arek1ay5n.xn--p1ai/и ознакомьтесь с полным списком работающих сегодня брокеров и дилинговых центров. В список вошли только те сайты и компании, которые предлагают бездепозитный бонус для своих клиентов. Вы сможете узнать немного о каждом брокере или дилинговом центре, также Вам сразу скажут размер бонуса, который Вы получите. Это поможет Вам быстрее найти подходящий сайт с лучшими условиями для сотрудничества. Страница содержит только актуальную информацию для заинтересованных пользователей.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98

následující »